Koupit

Kniha pro rodiče předčasně narozených dětí.

6 důvodů, proč mít tuto knihu doma

1. Proč ji mít doma, vám nejlépe řeknou její autoři

Tato kniha je volným pokračováním průvodce pro rodiče předčasně narozených dětí s názvem Maličké miminko.

Začíná v období, kdy si již váš malý bojovník vyhrál svůj život a rodiče si ho mohou odnést konečně domů.

Kniha Máme doma miminko do dlaně podrobně popisuje úskalí péče o vaše dítě a jeho vývoj.

Nabízí spoustu rad a praktických tipů, které pomohou mámám, tátům a jejich nejbližším pochopit, co maličké miminko potřebuje. Průvodce nabízí konkrétní postupy a metody pro rozvíjení psychomotorického vývoje tak, aby předčasně narozené miminko zdárně rostlo a do tří let dohnalo i ty nejvypečenější děti.

Vaše Laura a Jiří, Eva, Lenka, Jana, Krista a Kateřina

2. Konečně vás čeká cesta domů, chcete vědět, jak se na ni připravit a jak se starat o miminko doma sami?

(ukázka z knihy)

Co budu potřebovat na cestu domů

• Oblečení nejmenší velikosti

  • Dupačky
  • Body nebo košilka
  • Kabátek
  • Čepička

Pokud miminko odvážíte v chladnějším počasí, je třeba ještě teplejší kabátek, případně overal, rukavičky.

V zimním období je vhodná teplá kombinéza, teplá čepička i rukavičky.

• Lehčí dečka, zavinovačka či fusak do autosedačky

• Autosedačka pro nejmenší děti

Co si musím odnést z nemocnice

• Propouštěcí zpráva, ze které zjistíte, kam budete muset s miminkem na kontrolu (Kopii propouštěcí zprávy předejte praktickému lékaři pro děti.)

• Zdravotní a očkovací průkaz dítěte

Co je důležité ještě vědět

• Jaké léky musí vaše miminko nadále užívat, kdy je podávat

• Jací odborní lékaři specialisté se budou kromě obvodního pediatra o vaše miminko ještě starat, zda a kdy jste objednáni

3. Kniha poradí také tatínkům, jak podpořit svou ženu v této nelehké situaci

(ukázka z knihy)

• Naslouchejte své ženě.

• Podpořte ji, když má strach, obavy.

• Obejměte ji.

• Sdílejte s ní.

• Chraňte ji před neustálým vysvětlováním zdravotního stavu dítěte všem blízkým a známým, pokud je jí to nepříjemné a nechce o tom mluvit.

• Vysvětlete svým rodičům, že nyní vaše žena potřebuje podporu a pomoc a nikoliv jistě dobře míněné rady.

• Uvědomte si, že je naprosto přirozené, že myšlenky vaší ženy se upínají k dítěti. Je přece mámou a zvyká si na intenzitu a naléhavot mateřského pudu, ktreý poprvé cítí z vlastní role matky. Ostatně je to matka i vašeho dítěte. Vnímejte tedy, jak se snaží být dobrá máma. Oceňte ji za to.

• Sdílejte se ženou své pocity z kontaktu s vaším miminkem. Díky tomuto sdílení vytváříte pevné pouto vzájemného porozumění.

4. Vývoj vašeho miminka je ze začátku hodně individuální, dozvíte se, jak by měl u nedonošených dětí asi probíhat

(ukázka z knihy)

Období do jednoho roku

rozdělujeme na čtyři trimenony. Období prvního trimenonu končí 3. měsícem. Dítě přijímá informace o sobě samém a svém okolí, ustupují novorozenecké reflexy, zaujímá středočarovou polohu hlavy a trupu, sleduje okolí a fixuje pohled. Je přítomna souhra ruka – oko – ústa. Dítě vše strká do pusinky. Je stabilní na zádech i na bříšku a je připravené na aktivní a samostatný pohyb.

Období druhého trimenonu končí 6. měsícem. Dítě je aktivnější, pohyby jsou cílené, povídá si, brouká si, rozpozná hlas matky. Začíná souhra ruka – oko – noha. Sahá si na nožičky a hraje si s nimi. Na bříšku se opírá o ručičky, zpočátku o předloktí, posléze o dlaně. Dosahuje na věci kolem sebe, začíná se přetáčet.

Období třetího trimenonu končí 9. měsícem. Dítě se pohybuje do stran a dopředu, přetáčí se, plazí se, začíná lézt a sedat si. Plynule přechází z jedné pozice do druhé. Je kontrola hlavy a trupu, aby ruce mohly být uvolněné. Ruce používá na hraní apod. Objevuje své okolí, pohybuje se za hračkami a učí se samostatnosti.

Období čtvrtého trimenonu končí 12. měsícem. V tomto období se zkvalitňují pohybové a rozumové dovednosti. Dítě se začíná stavět s nakročením k jedné noze, stojí s oporou, obchází nábytek, učí se stabilitu ve stoji a připravuje se na samostatnou chůzi. Dítě je v tomto období zvídavé, samostatné, zkoumá více své okolí a umí řešit jednoduché problémy.

5. Velká část knihy je praktická. Víte, proč se svým dítětem navštěvovat fyzioterapeuta, logopeda nebo speciálního pedagoga?

(ukázka z knihy)

• Dítěti nic netajte a nelžete mu. Vysvětlujte návštěvu psychologa pro něj přiměřeným jazykem. Nemusíte psychologa označovat jako lékaře, doktora. Většina specialistů se u takto malých dětí neošije ani nad označením teta nebo strejda. „Pepíčku, zítra, až se vyspinkáš, půjdeme spolu za takovou hodnou tetou, se kterou si budeš hrát, malovat a povídat. Po celou dobu tam budu s tatínkem s tebou. Teta je moc hodná a má tam spoustu hraček, které ti půjčí.“

• Někdy je důležité dítěti vysvětlit, že při vyšetření nedojde k žádné bolesti – nebude ho nikdo očkovat nebo mu brát krev. Pro některé děti je důležité, že se tam nebudou muset svlékat jako u pediatra.

Psychologické vyšetření začíná, když je do ordinace pozváno dítě spolu s rodičem nebo oběma rodiči. Může je doprovázet i sourozenec, avšak je zde riziko toho, že se děti budou při vyšetření rušit. U takto malých dětí je doprovod rodiče však vždy nutný!

K psychologickému vyšetření dětí od narození až do 42 měsíců se používá standardizovaná psychologická metoda – vývojová škála Bayleyové.

Má tři části – mentální, motorickou a škálu chování. Touto metodou byly testovány tisíce dětí v zahraničí i u nás v České republice. Má české normy, díky kterým může psycholog odhadnout, zda dané dítě aktuálně odpovídá chronologickému nebo korigovanému věku, případně zda dochází k nějakému opožďování v mentálním nebo motorickém vývoji.

6. Rádi byste věděli, co by mělo vaše miminko nebo batole už umět?

(ukázka z knihy)

Kojenecké období začíná od 1 měsíce a trvá do 1 roku. Při sledování dítěte v tomto období se opět řiďte spíše korigovaným věkem svého dítěte než kalendářním. Uvědomte si, co všechno muselo dosud vaše maličké miminko zvládnout, aby si vybojovalo svůj život.

Všímejte si, co už umí:

• Směje se a vydává zvuky, když vás vidí.

• Ovládá pohyby hlavou.

• Raduje se z pohledu na jasně barevné předměty, jako jsou pohybující se hračky nad jeho hlavou.

• Hraje si s rukama.

• Chvíli udrží v ruce malou hračku.

Autoři knihy

doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Docentka klinické psychologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Založila Institut partnerských vztahů, který se věnuje problematice partnerského a rodinného života. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace. Publikovala desítky odborných i populárních článků a je autorkou několika knih, mezi které patří i průvodce pro rodiče předčasně narozených dětí Maličké miminko.

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

Dětský lékař a neonatolog, jenž celý profesní život zasvětil péči o nemocné děti a zejména novorozence. Zasadil se o vybudování Neonatologického oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni a o stanovení koncepce a rozvoje Centra vývojové péče pro ambulantní dlouhodobé sledování a komplexní péči o děti s ohrožením vývoje nebo s postižením (jde o první pracoviště této úrovně v ČR). Je autor či spoluautor mnoha odborných i populárních publikací.

MUDr. Eva Dortová

Je vedoucí lékařka Neonatologického oddělení FN v Plzni. Od samého počátku stála u zrodu samostatného Neonatologického oddělení, kde vedle intenzivní péče byl jejím velkým zájmem rozvoj péče o pacienty po propuštění. Podílela se na stanovení koncepce Centra vývojové péče a vybudování skvělého týmu, jehož společným cílem je optimální vývoj každého pacienta v rámci jeho možností. Je autorkou či spoluautorkou mnoha odborných i populárních textů.

Spoluautoři knihy

PhDr. Lenka Frömlová

Pracuje jako psycholožka na Neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, kde poskytuje krizové intervence a podpůrnou psychoterapii rodičům zde hospitalizovaných dětí. Zároveň se v Centru vývojové péče věnuje psychodiagnostice psychomotorického vývoje rizikových dětí až do jejich šesti let.

Jana Knězová

Pracuje jako fyzioterapeutka na Neonatologickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni. Věnuje se pohybovému vývoji dětí i po propuštění z nemocnice v ambulantní péči. Za její dlouholetou práci byla oceněna rodičovskou organizací Nedoklubko.

Mgr. Krista Hemzáčková

Pracuje jako speciální pedagog Centra vývojové péče (FN Plzeň). Je autorkou či spoluautorkou mnoha odborných publikací, schémat, cvičebnic a učebních pomůcek.

Mgr. Kateřina Láfová

Pracuje jako klinická logopedka na Neonatologickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni. Pomáhá předčasně narozeným dětem se zlepšením příjímání potravy a zajímá se o možnosti rozvoje jejich komunikačních schopností.

Máme doma miminko do dlaně

Knížka je volným pokračováním průvodce pro rodiče předčasně narozených dětí s názvem Maličké miminko. Začíná v období, kdy si již váš malý bojovník vyhrál svůj život a rodiče si ho mohou odnést konečně domů a podrobně popisuje úskalí péče a vývoje vašeho dítěte.

Koupit knihu

Další knihy našeho nakladatelství

Maličké miminko

Některé děti jsou nedočkavé a tak moc chvátají na svět, že nepočkají na ten správný čas, kdy budou dostatečně silné, aby se mohly vydat na bezpečnou cestu životem. Přijdou na svět dřív. Tak dřív, že jsou úplně maličká miminka, která potřebují pomoci, aby si vybojovala svůj život na výsluní. Ale přestože jsou nejmenší z nejmenších, spolu s nimi v nich roste bojovník. Bojovník o život. Naše kniha je určená všem mámám a tátům, kteří společně se svými předčasně narozenými dětmi statečně bojují o své štěstí.

Pohádky nejen mezi stromy

Česká kniha pohádek přináší laskavé příběhy pro malé děti, ve kterých víla Deniska objevuje svět stromů a jejich skřítků. Děti se skrze poutavé a krátké příběhy dozvídají důležité informace o jednotlivých stromech, které rostou u nás. Větším dětem poskytuje také prostor pro jejich aktivitu. Každá pohádka má svou omalovánku a Můj list, který děti mohou využít podle sebe. List může sloužit ke kreslení, psaní nebo ukládání vylisovaných listů.